031 33393132 031 33393133

 

از آنجا که امروزه بیشتر محصولات موجود در بازار وابستگی شدیدی به صنعت الکترونیک پیدا کرده اند و از طرفی محدودیتهایی که سازندگان خارجی بوردهای الکترونیکی چه از نظر قیمت و چه از نظر وابســتگی به خودشان به صنــایع داخــلی تحمــیل میکنند شرکـــت رونیک را بر آن داشت کمـــترین زمان ممـــکن و با بهترین کیفیــت ممکن و با بهره گیری از مجربترین نیروهای تخصصی پاسخگوی نیازهای صنعتگران داخل کشور بوده و خدمات خود را در زمینه های مختلف به به بخشهای مختلف صنعت ارایه میدهد . از جمله صنعت پزشکی لوازم خانگی خودروسازان پتروشـــیمی حمل و نقل و ساختمان میتوان اشــاره کرد . از طرفی با توجــه به دفتر شنزن چین و دبی امــارات خود میتواند قطـــعات مورد نظر سازندگان را از نقاط مختلف دنیا در کمترین زمان و بهترین قیمت ارایه دهد

031 33393133-031 33393132 تلفن تماس آدرس :اصفهان-خیابان چهار باغ بالا- خیابان نیکبخت-روبروی دادگستری-ساختمان مدیران طبقه ی دوم -واحد 201

All Rights Reserved for Ronic Co